Xρήσιμα links :

Επαλήθευση Α.Φ.Μ.

 


Πρόσφατες σημαντικές ειδήσεις :

 

Εντός 30 ημερών πρέπει να υποβάλουμε το Ε9, για κάθε μεταβολή στα ακίνητα μας.

 

- Μέχρι και 30/7/2018 η παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου.

 

 

 

Facebook

* Τήρηση βιβλίων Β΄κατηγορίας - απλογραφικά  από      € 50/μήνα

 

* Τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας - διπλογραφικά  από    € 150/μήνα

 

* Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων Ε1  από    € 30

 

* Φορολογικές δηλώσεις ακινήτων  Ε9  από    € 15

 

Δείτε και τις προσφορές μας

 


Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παρέχουμε την ιδανική προσφορά για εσάς :

 

Τηλ : 6932 135419

 

e-mail : info@logistisatnet.gr

 


Δεχόμαστε  στο γραφείο μας μόνο με προκανονισμένο  τηλεφωνικά ραντεβού 

 

Eξυπηρετούμε και στο χώρο σας

 

Εξυπηρετούμε και απομακρυσμένα σε όλη την Ελλάδα

 

Νέος Τίτλος Δημοσίευσης

Καταχώρηση 2018/09/29
Περισσότερα

Aλλαγές σε πολλά από 1/1/2014.Τι γνωρίζουμε, τι περιμένουμε

Καταχώρηση 2013/12/30

  Σας παρουσιάζουμε μερικές μόνο από τις βασικότερες διατάξεις που θα τεθούν σε ισχύ από 1.1.2014.

Κ.Φ.Α.Σ. Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Καταργείται το δελτίο αποστολής η διακίνηση μπορεί να γίνεται με το τιμολόγιο ή με άλλο τρόπο ο οποίος θα εξειδικευτεί με απόφαση του ΓΓΔΕ. Άρθρο 5 ΚΦΑΣ Κατάργηση με διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο του ΕΝ.Φ.Ι.Α - Προβλέπεται η εφαρμογή κατάλληλων δικλείδων, που θα εξειδικευθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση της διακίνησης, των παραλαμβανομένων δηλαδή και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση. Δείτε σχετικό άρθρο : Αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ. από 1.1.2014. Επισημάνσεις και προβληματισμοί
Οι υπόχρεοι (εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας, τα εκπαιδευτήρια, οι κλινικές ή θεραπευτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια, οι χώροι στάθμευσης, οι ιατροί και οι οδοντίατροι. κλπ), από 1.1.2014 έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για την παροχή υπηρεσιών με την χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά. Καταργείται η υποχρέωση των ανωτέρω για τήρηση "πρόσθετων βιβλίων" Άρθρο 4 ΚΦΑΣ Κατάργηση με διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο του ΕΝ.Φ.Ι.Α Δείτε σχετικό άρθρο : Κ.Φ.Α.Σ. - Τι παραμένει και τι καταργείται- Τι ισχύει από 1.1.2014 (updated)
Διατηρείται το υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά στις λιανικές συναλλαγές για την πώληση αγαθών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. Άρθρο 7 ΚΦΑΣ    
Συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά μήνα (συγκεντρωτικά για έσοδα και έξοδα)  

Αναμένονται διευκρινίσεις. Μέχρι τώρα όσα έχουν γίνει γνωστά προέρχονται από Δελτία τύπου και συνεντεύξεις.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις
Φορολογία Ακινήτων Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3% (.α.ν.1521/1959) Νομοσχέδιο ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αναμένονται ΦΕΚ και ερμηνευτικές Σημαντικές αλλαγές που εμπεριέχονται στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
Υποχρέωση δήλωσης Ε9 ένα μήνα μετά την μεταβολή Νομοσχέδιο ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αναμένονται ΦΕΚ και ερμηνευτικές Σε 30 ημέρες από την μεταβολή ή την απόκτηση η υποβολή του Ε9. - Οι αλλαγές του νομοσχεδίου σχετικά με το Ε9
Φορολογία εισοδήματος Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο
προκειμένου να προσδιοριστούν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, κατά τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδας.
Τα κριτήρια αυτά είναι η μόνιμη ή κύρια κατοικία, η συνήθης διανομή και το κέντρο των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων.
Άρθρα 3-4 ν.4172/2013

 

  Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Αποδείξεις επί του εισοδήματος . Χρειάζεται πλέον το 10% επί του εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους μόνο , και με μέγιστο το ποσό 10.500 Νομοσχέδιο ΕΝ.Φ.Ι.Α.   Στο 10% του εισοδήματος οι αποδείξεις για το 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους.
Έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος» δεν υπάρχουν πλέον στο νέο φορολογικό νόμο και αντικαθίστανται με τον όρο «φορολογικό έτος», που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Άρα καταργείται η υπερδωδεκάμηνη περίοδος. Άρθρο 8 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
       
Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Συνεπώς, ο όρος Άρθρο 72 ν.4172/2013    
Αλλάζει άρδην το τοπίο σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Άρθρα 22,23 ν.4172/2013

Αναμένεται διευκρινιστική

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Δεν εκπίπτουν δαπάνες άνω των 500,00 ευρώ, εάν η εξόφλησή τους, δεν γίνει μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος ή με επιταγή, Άρθρο 23 ν.4172/2013   Δείτε σχετικό άρθρο :Τρόπος εξόφλησης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ, από την 1.1.2014 και μετά
Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού και διαγραφής των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, ανάλογα με την αξία τους και τον χρόνο που παραμένουν ανείσπρακτες. Άρθρο 26 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Επαναφορά πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων και επιπλέον, η σύσταση ή αύξηση Κεφαλαίου. Άρθρο 31 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Νέα κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων Άρθρο 15 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Νέα κλίμακα φορολόγησης εσόδων από ενοίκια Άρθρο 40 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Νέα κλίμακα φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα Άρθρο 29 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε χρήση. Άρθρο 24 ν.4172/2013    
     
       
Αλλάζει η παρακράτηση φόρου οντοτήτων με κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει πλέον το όριο των 300,00 ευρώ. Η παρακράτηση γίνεται πλέον σε α) μερίσματα, 
β) τόκοι,
γ) δικαιώματα (royalties),
δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,
ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41.
Άρθρα 61,62,63,64 ν.4172/2013

Αναμένονται διευκρινίσεις.

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Αλλαγή στην υποβολή των παρακρατούμενων φόρων. Άρθρο 64 ν.4172/2013

Αναμένεται απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. για τις νέες ημερομηνίες υποβολής των παρακρατούμενων φόρων και τυχόν αλλαγές στα έντυπα.

 
 
 
Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά του νόμου 2238/1994, από 01/01/2014, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με ζημίες της τελευταίας πενταετίας. Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικού λογαριασμού αφορολόγητων αποθεματικών από 01/01/2015. Παρ 11 άρθρου 72 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
       
       
       
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας
Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Από 01/01/2014 οι μεταβολές του μητρώου πρέπει να υποβάλλονται εντός 10 ημερών από όλους τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες). Άρθρο 10 ν.4174/2013

Προβληματισμός με την σχετική διάταξη αφού ταυτόχρονα είναι σε ισχύ και οι διατάξεις του ν.2859/2000 οι οποίες προβλέπουν ένα μήνα προθεσμία για τις μεταβολές στο μητρώο.

 
       
     

 

 

                 

Περισσότερα

Αλλάζουν όλα στον Κ.Φ.Α.Σ.

Καταχώρηση 2013/11/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                   
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία συστήθηκε με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη, έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την απλούστευση των ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα σε ότι αφορά την τεκμηρίωση των συναλλαγών, την ενημέρωση των λογιστικών αρχείων και τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων. Το σχέδιο αυτό με τις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις θα τεθεί πολύ σύντομα σε διαβούλευση και έχει δομηθεί με βάση τις προβλέψεις των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, προκειμένου να αποτελέσει το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και να εκσυγχρονίσει το λογιστικό μας δίκαιο.

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σηματοδοτούν τη μετάβαση από ένα λεπτομερέστατο τυπολατρικό νομοθετικό πλαίσιο σε ένα φιλικότερο φορολογικό περιβάλλον, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη του κράτους προς τον πολίτη και δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Ως βασική αρχή εισάγεται η απαίτηση ο φορολογούμενος να τεκμηριώνει τις συναλλαγές και τα γεγονότα που τον αφορούν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διενέργεια ελέγχου.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταργούνται οι σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διακίνηση αγαθών (δελτία αποστολής), αλλά και πολλές άλλες ειδικές διατάξεις τήρησης ειδικών βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. Ο έλεγχος της διακίνησης αλλάζει μορφή και μπορεί να γίνει διαμέσου απλής καταγραφής των πραγματικών περιστατικών σε συνδυασμό με τη διασταύρωση των στοιχείων που υποχρεωτικά καταγράφουν οι συναλλασσόμενοι. Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις γίνονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Επιπλέον, καταργείται η σήμανση (με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα) βιβλίων και στοιχείων διακίνησης ή πώλησης με εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής για ένα μεταβατικό στάδιο. 

Στη λιανική πώληση, διατηρείται το σημερινό σύστημα ρυθμίσεων (φορολογικές ταμειακές μηχανές ή σήμανση εκδιδόμενων αποδείξεων) για να γίνει δυνατή η ασφαλής μετάβαση σε ένα νέο πιο λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων. Κατά τα λοιπά το καθεστώς έκδοσης αποδείξεων μένει κατά βάση ως έχει. Οι ρυθμίσεις εκείνες που καθίστανται απαραίτητες για τη μετάβαση θα προκύψουν μέσα από μελέτη της διεθνούς πρακτικής και με δεδομένη την ελληνική εμπειρία σε επόμενο στάδιο.

Στη χονδρική πώληση απλοποιούνται οι ρυθμίσεις περί έκδοσης τιμολογίων. Τα τιμολόγια μπορεί να εκδίδονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των συναλλασσόμενων να επιλέξουν τον τρόπο που θα συναλλάσσονται μεταξύ τους. Είναι ευθύνη του φορολογούμενου η διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των τιμολογίων, επιλέγοντας τις κατάλληλες δικλίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2006/112 της ΕΕ. Ως προς το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ενδεικτικά παραδείγματα δικλίδων ασφαλείας είναι η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, ή άλλος πρόσφορος τρόπος που θα επιλέξουν οι συναλλασσόμενοι.

Τέλος, η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών (φορολογικών ταμειακών μηχανών και ΕΑΦΔΣΣ) διατηρείται και καθίσταται προαιρετική. Η υποχρέωση αποστολής online αναλυτικών στοιχείων ανά συναλλαγή δεν θα υλοποιηθεί προς το παρόν.

Περισσότερα

O Γολγοθάς των λογιστών και η "συνέπεια" του Υπ.Οικονομικών...

Καταχώρηση 2013/05/14

Μέσα σε ενάμιση μήνα  (Από 15 Μαΐου έως 30 Ιουνίου) καλούνται οι λογιστές αλλά και οι φορολογούμενοι να εκπληρώσουν ένα τεράστιο όγκο φορολογικών υποχρεώσεων.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για υποβολή δηλώσεων τον επόμενο ενάμιση μήνα είναι:

-> έως 15 Μαΐου 2013
-Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (για όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία -Β' κατηγορίας-)
-Υποβολή Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. -Υποβολή Δήλωσης και απόδοση την νέας εισφοράς εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ναυτιλιακές)

-> από 15 Μαΐου - 29 Μαΐου
-Υποβολής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν έχουν ακόμα κοινοποιηθεί από το ΥΠ.ΟΙΚ. το έντυπο για το 2012.

-> έως 20 Μαΐου 2013
-Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (για όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία -Γ' κατηγορίας-)
 
-> έως 31 Μαΐου 2013 (ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.)
-Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για Ο.Ε.-Ε.Ε.,κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.
-Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για Ο.Ε.,Ε.Ε., κοινοπραξίες που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας
-Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για Ε.Π.Ε., δημόσιες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κλπ, αλλοδαπές επιχειρήσεις (όλα τα είδη επιχειρήσεων) και άλλοι αλλοδαποί οργανισμοί,
-Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για όλες τις ημεδαπές Α.Ε.


-> έως 25 Ιουνίου
-Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών - προμηθευτών.

-> έως 28 Ιουνίου
-Οριστική δήλωση φόρου μισθωτών Υπηρεσιών όλων των επιχειρήσεων

-> έως 30 Ιουνίου
-Δηλώσεις  Ε9 όλων των φορολογουμένων  (Φυσικών και νομικών προσώπων)
-Διορθώσεις Ε9 (όλων των φορολογούμενων)
-Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων, συνταξιούχων, ελ. επαγγελματιών κ.λπ.


Φυσικά κατά την διάρκεια του Μαΐου πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν και οι εκάστοτε δηλώσεις (περιοδικές Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. κλπ) που αφορούν στην περίοδο του Απριλίου και αποτελούν μέρος των τρεχουσών εργασιών που διεκπεραιώνουν κάθε μήνα οι λογιστές - φοροτεχνικοί. Φαντάζει σχεδόν αδύνατο να μπορέσει το Taxis να δεχθεί αυτόν το τεράστιο όγκο δεδομένων (δηλώσεων) και σίγουρα είναι αδύνατο και για τους λογιστές να μπορέσουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να διεκπεραιώσουν όλες τις παραπάνω εργασίες.

"Λεπτομέρεια" αποτελεί το γεγονός ότι οι εφαρμογές του Taxis που θα δεχθούν όλες τις ανωτέρω δηλώσεις (με εξαίρεση ίσως τον Φ.Α.Π.)  δεν έχουν ακόμα "ανοίξει" και δεν έχει δοθεί (από το ΥΠ.ΟΙΚ.) στην δημοσιότητα καμία από τις εγκυκλίους που εκδίδονται κάθε χρόνο για τον τύπο και το περιεχόμενο των ανωτέρω δηλώσεων.

Κατανοούμε τους λόγους καθυστέρησης από την μεριά της Γ.Γ.Π.Σ. να ανοίξει όλες τις εφαρμογές, διότι φέτος το μεγαλύτερο βάρος δόθηκε στις εφαρμογές για τον έλεγχο των εμβασμάτων και την επιστροφή φόρου από το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό όμως που δεν κατανοούμε είναι γιατί το Υπ. Οικονομικών σε συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ. δεν εκπονούν ένα πλάνο υποβολής όλων των ανωτέρω δηλώσεων (όλων όμως) έτσι ώστε να γνωρίζουν επιτέλους όλοι οι φορολογούμενοι και οι λογιστές πότε θα μπορέσουν να τις υποβάλλουν.
Αντιθέτως, οδηγούμαστε από παράταση σε παράταση, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι φέτος για μια ακόμα χρονιά θα στέλνουμε δηλώσεις τον Αύγουστο από τις παραλίες.

taxheaven

Περισσότερα

Απαλλάσονται από το τεκμήριο διαβίωσης 18άρηδες και μακροχρόνια άνεργοι

Καταχώρηση 2013/02/18

Ρύθμιση με την οποία θα απαλλάσσει από το τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και όσους είναι μακροχρόνια άνεργοι ή άποροι επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών…

Με το νέο φορολογικό νόμο, όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών που ζουν στη χώρα μας θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση, έστω και μηδενική αν π.χ. δεν εργάζονται και δεν έχουν εισοδήματα.
Με την τροπολογία που προωθείται όμως, οι γονείς τους θα τους μπορούν να τους δηλώνουν κανονικά σαν προστατευόμενα μέλη στη δική τους δήλωση και έτσι για τα παιδιά δεν θα ισχύει το ατομικό τεκμήριο διαβίωσης για τον υπολογισμό φορολογητέου εισοδήματος.
Ανάλογη διάταξη εξετάζεται και για τους μακροχρόνια άνεργους, εφόσον τελούν υπό τη φροντίδα συγγενών τους, αλλά ενδεχομένως να επεκταθεί και σε όλους, ασχέτως οικογενειακής κατάστασης.
Με βάση σημερινά δεδομένα, 18άρηδες και μακροχρόνια άνεργοι θα έπρεπε να φορολογούνται με ατομικό τεκμαρτό εισόδημα τουλάχιστον 3.000 ευρώ (για τους άγαμους) και να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ.
Με το ίδιο σύστημα καλούνται να συλλέγουν και αποδείξεις δαπανών ίσες με το 25% του ατομικού (τεμαρτού) εισοδήματος.
Βάσει του τεκμηρίου διαβίωσης και για εισόδημα 3.000 ευρώ, ένας άγαμος νέος θα πρέπει να καταθέσει και αποδείξεις 750 ευρώ (3.000 Χ 25% = 750).
Εφόσον το ποσό των αποδείξεων δαπανών δεν προσκομισθεί στην Εφορία, τότε επιβάλλεται και ποινή φόρου 10% για το φορολογούμενο. Δηλαδή, ο φόρος που έπρεπε να πληρώσει ένας 18άρης θα έφθανε στα 75 ευρώ (750 ευρώ Χ 10%).
Με τη διάταξη που προωθείται, ο νέος ή άνεργος δεν θα εξαιρείται από την υποβολή της δήλωσης. Αν π.χ. αποφοίτησε από το Λύκειο ή σπουδάζει, θα κάνει χωριστή δήλωση από τους γονείς του. Εφόσον όμως τον δηλώσουν και αυτοί στη δική τους δήλωση, θα απαλλάσσεται από το τεκμαρτό εισόδημα που υπολογίζει από μόνη της η εφορία. Η απαλλαγή θα έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή θα ισχύσει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος την άνοιξη.

Περισσότερα

Eξασφαλίστε εγκαίρως κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο για το taxis.H ταλαιπωρία είναι προ των πυλών...

Καταχώρηση 2013/01/09

Με την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, θα ενεργοποιηθεί η διάταξη η οποία ορίζει ότι όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ανεξάρτητα από το αν έχουν ή δεν έχουν εισόδημα, θα πρέπει να κάνουν δήλωση στην εφορία. Μια δήλωση όμως η οποία θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο Taxis. Πως; Διαβάστε παρακάτω ή/και επικοινωνήστε με το logistisatnet.gr

Χωρίζουμε τους φορολογούμενους σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες καθώς για κάθε κατηγορία θα ισχύσουν διαφορετικά πράγματα.

          1.Η πρώτη και πολυπληθέστερη κατηγορία απαρτίζεται από περίπου τρία εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι απέκτησαν κωδικό πρόσβασης στο Taxis με τη διαδικασία του κλειδαριθμου. Αυτοί δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα.

          2.Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν οι φορολογούμενοι που έχουν αποκτήσει τους κωδικούς με την παλαιά μέθοδο και όχι με τη διαδικασία του κλειδαρίθμου. Οι κωδικοί αυτοί λήγουν στο τέλος Μαρτίου. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα αλλά και τους επιτηδευματίες που υποχρεούνται σε τριμηνιαία υποβολή ΦΠΑ, το υπουργείο Οικονομικών υπόσχεται ότι θα ταχυδρομήσει τους κωδικούς με συστημένη επιστολή προκειμένου να μην υπάρξει ταλαιπωρία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι. Με το που θα ταχυδρομηθεί ο φάκελος με τη συστημένη επιστολή –η οποία θα περιέχει και οδηγίες για την ενεργοποίηση του καινούργιου κωδικού- ο παλαιός κωδικός θα σταματήσει να λειτουργεί. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να τον ενεργοποιήσει άμεσα προκειμένου να μην έχει πρόβλημα με την εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων.       

          3.Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα νομικά πρόσωπα αλλά και οι επιτηδευματίες οι οποίοι υποχρεούνται σε μηνιαία υποβολή ΦΠΑ και οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν κωδικούς από την προ «κλειδαρίθμου» εποχή. Αυτοί οι φορολογούμενοι δεν πρόκειται να παραλάβουν κωδικό και θα πρέπει να επισκεφτούν την εφορία για να τον αποκτήσουν.

         4.Η τέταρτη κατηγορία είναι και η πιο ευπαθής. Σε αυτήν ανήκουν φορολογούμενοι οι οποίοι για πρώτη φορά θα κάνουν δήλωση (όπως προαναφέρθηκε υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική για όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), αλλά και φορολογούμενοι οι οποίοι για πρώτη φορά θα κάνουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση. Η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι συνταξιούχοι ενώ συνολικά, ο πληθυσμός της χώρας που δεν έχει κωδικό στο Taxis είναι περίπου 800.000 Έλληνες. Αυτοί θα πρέπει εγκαίρως να καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση, να πάνε στην εφορία για ταυτοπροσωπία και απόκτηση κωδικού και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν τον κωδικό που θα παραλάβουν μέσω διαδικτύου.

 

Κύρια πηγή Fp

Περισσότερα

Aλλαγές που επέρχονται με τον νέο ΚΦΑΣ

Καταχώρηση 2012/12/28

•    Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.                                                                                            

Για να απαλλαγεί κατά την έναρξη πρέπει να εγκρίνει ο επιθεωρητής .
•    Καταργείται η επιτροπή λογιστικών βιβλίων.
•    Καταργείται το βιβλίο ιδρυτή.
•    Επανέρχονται στην εκτύπωση τα λογιστικά βιβλία.                                          

Καταργούνται οι εκτυπώσεις  ισοζυγίου για τα Γ κατηγορίας και η μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων για τα Β.

•    Για αλλαγή από χειρόγραφη τήρηση βιβλίων σε μηχανογραφική απαιτείται μεταβολή στο μητρώο.
•    Το όριο  για το Βιβλίο αποθήκης είναι 5.000.000,00 ανά χρήση και όχι στις 2 χρήσεις.
•    Τα αποθέματα που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται υποχρεωτικά  στο βιβλίο απογραφών της έδρας ανά υποκατάστημα. Τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.
•    Για τα Β κατηγορίας ισχύει το όριο των 150.000,00 για την απογραφή.
•    Επίσης ισχύουν οι  ΠΟΛ για την απαλλαγή απογραφής για ορισμένα επαγγέλματα με Β κατηγορίας βιβλία, καθώς επίσης και οι λύσεις για την ομαδοποίηση προϊόντων.
•    Για τήρηση στοιχείων άλλης σειράς δεν χρειάζεται γνωστοποίηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ

•    Για τα Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.  Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα.
•    Για τα Β κατηγορίας (απλογραφικά) Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
•    Παραμένει η διάταξη , όπου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους για τα Β κατηγορίας, καταχωρείται συγκεντρωτικά, ανάλυση των δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα πρόσθετα βιβλία μόνο του άρθρου 10 παρ. 5 του ΚΒΣ και ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλων διατάξεων ή νόμων (πχ. του άρθρου 45 του ΦΠΑ) παρέμειναν για τα παρακάτω επαγγέλματα.

•    Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας
•    Εκπαιδευτήρια
•    Κλινική ή θεραπευτήριο
•    Κέντρα αισθητικής
•    Γυμναστήρια
•    Χώροι στάθμευσης
•    γιατροί και οδοντίατροι

ΠΡΟΣΟΧΗ Για τα βιβλία που καταργήθηκαν απαιτείται ή να θεωρηθούν ΑΠΥ για λιανική ή να εκδίδονται οι αποδείξεις με τη χρήση  ΦΤΜ ή μηχανισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

•    Η απαλλαγή έκδοσης ΔΑ μεταξύ εγκαταστάσεων που δινόταν από τον έφορο είναι πλέον αρμοδιότητα του επιθεωρητή.
•    Το ΔΑ πλέον αντικαθιστά το δελτίο ποσοτικής παραλαβής.


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

•    Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας.
•    Τίθεται σε εφαρμογή η αυτοτιμολόγηση όπου μπορεί κάποια επιχείρηση να αυτοτιμολογεί τον εαυτό της και να δίδει αντίγραφο στον προμηθευτή.                                               

Χρειάζεται συμφωνητικό στη ΔΟΥ.
•    Δεν είναι πλέον υποχρεωτικό στα στοιχεία, να αναγράφονται το επάγγελμα και η ΔΟΥ των αντισυμβαλλομένων.
•    Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά.
•    Σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Η ανωτέρω διάταξη που αφορά και εμάς, καλύπτεται με την σύνταξη συμφωνητικού για απαίτηση τέλος του έτους.
•    Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (θα γίνει εντός δύο ημερών).                                                                     

Δεν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς αλλά  τίτλος κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής.


ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

•    Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης.
•    Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ.


Έγγραφα μεταφοράς

•    Ο μεταφορέας μπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη,  εφόσον τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς.

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Ισχύουν οι διατάξεις για τις ΦΤΜ και τους μηχανισμούς σήμανσης.                       
Μέχρι τις 31/12/2013  όπου θα  ξαναμελετηθεί το θέμα,  θεωρούνται από τις ΔΟΥ τα παρακάτω στοιχεία.

•    Δελτίο Αποστολής.                                                                                                            
Επίσης και κάθε συνενωμένο στοιχείο με ΔΑ.
•    Αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών λιανικώς.                                                      
Εμείς εκδίδουμε Αποδείξεις για Παροχή Υπηρεσίας θεωρημένη προς ιδιώτες και Τιμολόγιο αθεώρητο προς επιτηδευματίες.
•    Τα βιβλία είναι αθεώρητα για πράξεις από 1/1/2013.                                                    
Ο Δεκέμβριος 2012, η απογραφή κλπ θα είναι σε θεωρημένο βιβλίο.
•    Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.                                                                                       

Η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων.
•    Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του υπόχρεου μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

•    Παραμένει το όριο των 3.000,00 που αφορά εξόφληση με μετρητά για επιτηδευματίες και 1.500,00 για ιδιώτες.
•    Στο ίδιο ποσό των 3.000,00 ανέρχεται πλέον και η αγορά αγροτικών προϊόντων.
•    Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.


από EΦΕΕΑ

Περισσότερα

Flyer 12/2012

Καταχώρηση 2012/12/11

To flyer μας 12/2012 είναι ήδη προς διανομή.Δείτε το εδώ.

Παράταση για την υποβολή του Ε9 ως και 31/12/2012

Καταχώρηση 2012/11/28
Περισσότερα

Τι προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Καταχώρηση 2012/11/19

Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει η κατάθεση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή και ο νόμος που θα ψηφιστεί θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2013. - Ποιες είναι οι τελικές ρυθμίσεις


Τι προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

 
Ολόκληρη η νέα φορολογία
 
Το φορολογικό τοπίο, όπως θα αποτυπώνεται στο πολυσέλιδο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου, διαμορφώνεται ως εξής:
 
- θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους, με τρεις (από οκτώ σήμερα) συντελεστές:
 
-- για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης θα είναι 21%
 
-- για εισοδήματα από 25.001 έως και 47.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι 36%
 
-- για εισοδήματα άνω των 47.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι 45%.
 
-- καθιερώνεται «βασική» έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα μέχρι και 18.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση της συλλογής των σχετικών αποδείξεων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για εισοδήματα άνω των 18.000 ευρώ μέχρι και τα 29.000 ευρώ η ανωτέρω έκπτωση θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι φυσικά να μηδενιστεί για εισοδήματα 43.000 ευρώ.
 

- καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα λόγω τέκνων, που είναι σήμερα 2.000 ευρώ για 1 παιδί, 4.000 ευρώ για 2 παιδιά, 7.000 ευρώ για 3 παιδιά και 10.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά.
 
Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών για τα παιδιά θα αντικατασταθεί με τα νέα οικογενειακά επιδόματα.
 
Σύμφωνα με το σχέδιο τα νέα επιδόματα θα ανέρχονται σε 40 ευρώ το μήνα για το πρώτο παιδί, 40 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 50 ευρώ για το τρίτο παιδί, 50 ευρώ για το τέταρτο παιδί και 60 ευρώ για κάθε παιδί από το πέμπτο και τα επόμενα.
 
Τα ποσά αυτά θα δίδονται στο σύνολό τους σε οικογένειες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, μειωμένα στα 2/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και μειωμένα στο 1/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.
 
- καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για όλα τα φυσικά πρόσωπα, όπως δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, δωρεές, χορηγίες, ιατρικά έξοδα, ασφάλιστρα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατροφή λόγω διαζυγίου, και ασφάλιστρα. Μέχρι και φέτος εξέπιπταν κατά 10% από το φόρο.
 
- καταργούνται οι πρόσθετες μειώσεις φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές. Συγκεκριμένα, θα καταργηθεί η πρόσθετη μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο, η οποία προβλέπεται για κάθε μισθωτό φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα και προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο σε παραμεθόριες περιοχές.
 
- μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης μέχρι και 37,5% στις κατοικίες και μέχρι 44% στα ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ προτείνεται η μείωση 25% για τα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα και μη.
 


Όσον αφορά  τα Ι.Χ. το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει:
 
- μείωση του βασικού τεκμηρίου που επιβάλλεται σε ΙΧ έως 1200 κ.ε. από τα 4.000 στα 2.500 ευρώ.
 
- μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 600 στα 300 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 1.200 μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.
 
- μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 900 στα 500 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 2.000 μέχρι τα 3.000 κυβικά εκατοστά.
 
- μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 1.200 στα 700 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά πάνω από τα 3.000.
 
Τα τεκμήρια προτείνεται να μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα των αυτοκινήτων κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.
 

Τι ισχύει για τις κατοικίες
 
Για τις κατοικίες το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει:
 
- μείωση από 40 σε 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων,
 
- μείωση από 65 σε 45 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 40 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 120 τ.μ.
 
- μείωση από 110 σε 80 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 80 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 200 τ.μ.
 
- μείωση από 200 σε 160 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 100 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 300 τ.μ.,
 
- μείωση από 400 σε 350 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα τ.μ., δηλαδή για τα πλέον των 300 τετραγωνικών μέτρων.
 
Το νέο σχέδιο του υπουργείου προβλέπει ακόμη τη μείωση της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης για τους φορολογούμενους σε 2.000 ευρώ από 3.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 3.000 ευρώ από 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
 
- φορολογούνται από το πρώτο ευρώ τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων, με δύο συντελεστές 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για εισοδήματα άνω του ορίου των 50.000 ευρώ.
 
Με την ίδια κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν τα κέρδη των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, καθώς και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές, αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες.
 
Δηλαδή τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν:
 
- με συντελεστή 26% για το τμήμα του εισοδήματος έως 50.000 ευρώ και
 
- με συντελεστή 33% για το επίπεδο του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ.
 
Φορολογικές ελαφρύνσεις φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ, καθώς η συνολική φορολογική επιβάρυνση από 40% που ανέρχεται σήμερα περιορίζεται στα επίπεδα του 33%. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2013:
 
- τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών φορολογούνται με συντελεστή 26%, από 20% που ισχύει σήμερα.
 
- στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%, από 25% που ανέρχεται σήμερα. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί εκπίπτει ο φόρος που παρακρατήθηκε.
 
Οι ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις
 
Ειδικό καθεστώς θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις, καθώς το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει τα προβλήματα που βιώνουν λόγω της βαθιάς ύφεσης, γι αυτό και σχεδιάζει τη διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων για ληξιπρόθεσμα χρέη και φορολογικές παραβάσεις του παρελθόντος και τμηματική καταβολή των οφειλών σε δόσεις που ο αριθμός τους θα εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, το είδος και το ύψος του τζίρου τους.
 
Από την άλλη πλευρά με το νέο σύστημα ελέγχων που θα εφαρμοστεί ο φόρος που θα επιβάλλεται θα βεβαιώνεται αυτόματα και θα κυμαίνεται από 3% - 5% των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία ανάλογα με την έδρα, το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας.
 
Θα πρέπει, πάντως, να αναφερθεί ότι σε περιπτώσεις που εντοπιστούν φορολογούμενοι να μην δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, ή περιουσιακά στοιχεία, τις καταθέσεις τους  τότε θα υπάρχουν αυστηρότερες κυρώσεις σε σχέση με αυτές που ισχύουν σήμερα αφού θα προβλέπεται ακόμη και η δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
 
Το «απαγορευτικό» της τρόικας για νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εξόφληση χρεών και νέες περαιώσεις, θα παρακάμψει το οικονομικό επιτελείο με ειδική τροπολογία που θα κατατεθεί είτε στο φορολογικό νομοσχέδιο, είτε στο νέο Ποινολόγιο και με την οποία θα τροποποιούνται ουσιαστικά οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.
 
Έτσι, αν και δεν θα θεσπιστεί νέα ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων χρεών, θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν χρέη να μπορούν να τα εξοφλούν σε περισσότερες (μέχρι 48) και χαμηλότερες δόσεις (μίνιμουμ 100 ευρώ).
 
Το ποινολόγιο για   οφειλές προς την εφορία
 
Το νέο καθεστώς των ποινών, που παίρνει το δρόμο προς τη Βουλή αμέσως με το φορολογικό νομοσχέδιο, θα είναι  ευνοϊκότερο για  τους φορολογούμενους.
 
Στις περιπτώσεις που κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο εισοδήματος, ή κεφαλαίου, ή το ΦΠΑ κ.ά., θα καλείται από την εφορία του να πληρώσει το φόρο με έναν πολύ χαμηλό τόκο από 1% έως 10% επί του φόρου που δεν πληρώθηκε ανάλογα με την παράβαση, σε πολλές δόσεις (έως 40) και με διαγραφή των προσαυξήσεων (έως 80%).
 
Το νέο ποινολόγιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
 
- κατάργηση των αυτοτελών χρηματικών προστίμων για την πρώτη φορολογική παράβαση. Το υπουργείο σχεδιάζει να τείνει χείρα φιλίας στους φορολογούμενους που «συλλαμβάνονται» για πρώτη φορά και έτσι δεν θα επιβάλλεται η αυτοτελής ποινή που φθάνει σήμερα μέχρι τα 1.150 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν στοιχειοθετείται πρόθεση για φοροδιαφυγή,
 
- απόρριψη από τους ελεγκτές των βιβλίων μόνο για σοβαρές παραβάσεις, όχι για τυπικές,
 
- στους φορολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις και οι οποίοι θα υποβάλλουν αρχικές, διορθωτικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις αποδεχόμενοι τον πρόσθετο φόρο που πρέπει να καταβάλουν για τα παρελθόντα έτη (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρου υπεραξίας, μεταβίβασης ή αυτομάτου υπερτιμήματος ή τέλος συναλλαγής ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.ά.) θα διαγράφεται μεγάλο μέρος των προσαυξήσεων μέχρι και 80% και η καταβολή του πρόσθετου φόρου θα γίνεται τμηματικά και σε πολλές δόσεις.
 
Επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα καταβολής του φόρου σε δόσεις θα είναι ανάλογο του χρόνου γέννησης της υποχρέωσης, το είδος και το ύψος του φόρου, τις οικονομικές αντοχές του φορολογούμενου και το ιστορικό του.
 
Εάν  κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο εισοδήματος, ή κεφαλαίου, ή το ΦΠΑ, με τις προσαυξήσεις, υπάρχει και εναλλακτική πρόταση στο τραπέζι με βάση την οποία ο υπόχρεος θα καλείται από την εφορία του να πληρώσει το φόρο με έναν πολύ χαμηλό τόκο και σε πολλές δόσεις. Εάν βέβαια έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημέρα που δεν καταβλήθηκε ο φόρος τότε η εφορία θα επιβάλλει και ένα πρόστιμο, το οποίο είτε θα αφορά ένα συγκεκριμένο ποσό, είτε θα είναι ποσοστό που θα κυμαίνεται από 1% έως 10% επί του φόρου που δεν πληρώθηκε,
 
* έκπτωση 30% από το συνολικό φόρο που καλείται να πληρώσει στην εφορία όποιος συλλαμβάνεται να παρανομεί, εφόσον καταβάλει εφάπαξ το ποσό της ποινής,
 
* ακύρωση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, όπως κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των ποινικών διώξεων, για όσους έλθουν σε συμφωνία διακανονισμού των υποχρεώσεών τους (οικειοθελής συμμόρφωση) με εξαίρεση προκλητικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
 
Πηγή: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας

Περισσότερα
581628